GIÁ: 48.000.000 VNĐ

1. Nghiệm thu cốp pha, cốt thép móng trước khi đổ bê tông (Nghiệm thu ép cọc nếu có).
2. Nghiệm thu cốp pha, cốt thép dầm sàn các tầng trước khi đổ bê tông.
3. Nghiệm thu xây tường.
4. Nghiệm thu tô tường.
5. Nghiệm thu chống thấm tường biên ngoài nhà, sàn toilet, ban công, mái.
6. Nghiệm thu cán nền, độ dốc.
7. Nghiệm thu vật liệu đầu vào theo hợp đồng giữa CĐT với nhà thầu thi công.
8. Nghiệm thu bả, xả matic các tầng (Kiểm tra độ phẳng, gợn… bằng đèn trước khi tiến hành sơn lót)
9. Nghiệm thu sơn lót lớp 1, lớp 2.
10. Nghiệm thu sơn phủ lớp 1, lớp 2.
11. Báo cáo hình ảnh thi công 3-4 lần/tuần.