info@starhouse.vn
TP. Thủ Đức, TP. HCM
Mon - Sat: 8:00 - 18h

Công ty TNHH Tư Vấn Giám Sát Xây Dựng StarHouse

Hotline: 033 524 6868

Địa chỉ: 19 Đường 24A, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM

Email: info@starhouse.vn

Thời gian làm việc: Mon – Sat (8:00 AM – 6:00 PM)

Mẫu thông tin liên hệ