STARHOUSE

Quản Lý Dự Án

StarHouse đã dựa trên những kinh nghiệm tích lũy khi thi công ở môi trường chuyên nghiệp và điều chỉnh, thay đổi liên tục để xây dựng được hệ thống quản lý và quy trình làm việc khép kín nhằm phục vụ cho việc hỗ trợ và giám sát các Nhà thầu thi công ở phân khúc vừa và nhỏ để đảm bảo An Toàn, Chất Lượng, Tiến độ và Chi Phí

Quản Lý Dự Án

Quản Lý Dự Án Xây Dựng

Bạn lo lắng tiến độ thi công có đảm bảo như cam kết với Chủ đầu tư ???
Bạn mong muốn tăng chất lượng thi công của dự án nhưng bạn không thể kiểm soát được hết Đội thi công của mình???
Bạn lo lắng về ngân sách xây dựng ban đầu và những phát sinh với Chủ đầu tư???.....

** Đây là những gì bạn nhận được từ StarHouse:

1. Thay mặt NTC (Nhà thầu Chính) làm việc với chính quyền liên quan đến các hồ sơ cần bổ sung để thi công (NTC chịu trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ hoặc bổ sung (nếu có).
2. Thay mặt NTC làm việc với Chủ Đầu Tư, hoặc Đại Diện Chủ Đầu Tư, Đội Thi công, các nhà thầu phụ thuộc quyền quản lý của NTC.
3. Thay mặt NTC làm việc với nhà lân cận (Đối với một số dự án khó sẽ thông báo cụ thể, và đưa ra qui trình xử lý).
4. Kiểm tra và tư vấn hợp đồng thi công khoán tổ đội và các hợp đồng thầu phụ khác nhằm đảm bảo TIẾN ĐỘ-CHẤT LƯỢNG-AN TOÀN của dự án.
5. Kiểm tra, đề xuất các vấn đề liên quan đến thiết kế, thống nhất trước khi triển khai thi công.
6. Bóc tách khối lượng theo hồ sơ thiết kế được duyệt và theo dõi khối lượng thực tế thi công.
7. Kiểm tra, đề xuất khối lượng vật tư, thiết bị nhập về công trường phục vụ thi công.
8. Phối hợp với NTC ban hành ngân sách dự án và kiểm soát dự án theo ngân sách theo cơ cấu giá thành dự toán của nhà thầu chính hoặc theo đề xuất của StarHouse.
9. Ban hành hoặc tư vấn hợp đồng và các phụ lục liên quan đến phạm vi công việc về nhân công, máy móc thiết bị, phạt an toàn lao đông…
10. Ban hành các tiêu chuẩn thi công của StarHouse áp dụng tại dự án và phải thống nhất trước khi triển khai.
11. Ban hành các quy trình nghiệm thu chi tiết các hạng mục thi công và phải thống nhất trước khi triển khai.
12. Kiểm tra việc thực hiện tất cả các hợp đồng xây dựng của các nhà thầu tham gia tại dự án
13. Đánh giá tình trạng hiện tại của dự án và nắm rõ các quy trình triển khai dự án để lập kế hoạch Kiểm tra và kiểm soát dự án.
14. Đánh giá các thay đổi liên quan đến thiết kế, thi công trong quá trình triển khai.
15. Kiểm soát điều phối, phối hợp tiến độ lắp đặt thiết bị của nhà thầu phụ tham gia trực tiếp tại dự án.
16. Kiểm tra, báo cáo, theo dõi việc cung cấp nhân lực, thiết bị của NTC trong giai đoạn hoàn thiện để có những điều chỉnh phù hợp.
17. Theo dõi, đánh giá và báo cáo mức độ hoàn thành tiến độ của nhà thầu tại dự án.
18. Đánh giá tình hình chất lượng của dự án và đưa ra phương án xử lý nếu có.
19. Kiểm tra tiến độ thi công theo đúng hợp đồng. Đề xuất phương án xử lý (nếu có) nhằm đảm bảo tiến độ thi công.
20. Kiểm tra, báo cáo các thay đổi hoặc phát sinh thi công trong quá trình thực hiện dự án.
21. Xem xét, đề xuất, kiểm tra, kiểm soát việc lập, thực hiện kế hoạch thi công, biện pháp thi công.
22. Xem xét, đề xuất, kiểm tra việc huy động lực lượng, máy móc thiết bị thi công của nhà thầu phụ (đội thi công) và đưa ra phương án xử lý nếu có.
23. Xem xét, kiểm tra và ghi chép nhật ký công trình.
24. Đề xuất, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc lập và thực hiện các biện pháp nhằm bảo đảm công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy, nổ của dự án.
25. Tổ chức, chủ trì các buổi họp giao ban tại công trường.
26. Kiểm soát thanh toán cho Tổ Đội Thi Công, nhà thầu phụ theo hợp đồng đã ký, đảm bảo không thanh toán nhiều hơn khối lượng thực hiện.
27. Hỗ trợ tìm kiếm nhà thầu khác trong trường hợp nhà thầu hiện tại thi công không đạt chất lượng, vi phạm tiến độ trầm trọng (20% thời gian cam kết theo hợp đồng)  hoặc bỏ ngang.
28. Kiểm tra, giám sát chất lượng dự án theo quy trình, tiêu chuẩn StarHouse ban hành.

“An toàn, Vệ sinh, Chất lượng, Tiến độ, Kỷ luật”