STARHOUSE

Quản Lý Dự Án

Quản lý dự án là nghệ thuật quản lý và phối hợp giữa các nguồn nhân lực và vật tư xuyên suốt dự án. Bằng cách sử dụng con người và phương pháp quản lý hợp lý, chúng ta sẽ đạt được các mục tiêu về nội dung công việc, chi phí, tiến độ và chất lượng công trình do Chủ Đầu Tư đã đề ra.

Quản Lý Dự Án Xây Dựng
(Dịch vụ dành cho chủ đầu tư Nhà phố, Biệt thự, Dinh thự,... đến qui mô dự án cấp II, III như Nhà xưởng, Văn phòng, Khách sạn, Nhà hàng...)


Bạn hình dung dự án, ngôi nhà trong tưởng tượng rất đẹp nhưng thực tế lại khác xa?
Bạn lo lắng tiến độ thi công có đảm bảo như cam kết ?
Bạn mong muốn tăng chất lượng thi công của dự án nhưng bạn không thể kiểm soát được hết Đội thi công, nhà thầu của mình?
Bạn lo lắng về ngân sách xây dựng ban đầu và những phát sinh với dự án?
Bạn lo lắng việc trung thực, tận tâm của đơn vị thứ 3? 
Bạn lo lắng việc thuê chúng tôi tăng thêm chi phí?


Dịch vụ "Quản Lý Dự Án" của StarHouse là gì:


Quản lý dự án
là nghệ thuật kiểm soát sự phối hợp giữa nguồn nhân lực và vật liệu trong suốt thời gian hoạt động của dự án dựa trên phạm vi công việc của dự án và nguồn lực để thực hiện phạm vi công việc đóStarHouse sẽ làm việc với Khách hàng của mình để lập kế hoạch và thực thi việc quản lý cả các dự án từ đầu đến cuối, cung cấp một lộ trình hoạt động cụ thể, được thiết kế từ đầu, để hoàn thành từng mục tiêu theo giai đoạn, dựa trên mục tiêu cuối cùng được đặt ra, để đảm bảo sự hiệu quả hơn về chi phí mà không hy sinh chất lượng.

Dưới đây là phạm vi công việc chính của các dịch vụ Quản lý dự án của chúng tôi:


1. Giai đoạn tiền thiết kế:
 phác thảo và đánh giá tính khả thi của dự án, tiến độ thi công, hỗ trợ Chủ đầu tư đánh giá và lựa chọn Nhà thầu thiết kế.

2. Giai đoạn thiết kế : xem xét và tìm hiểu hồ sơ thiết kế, đánh giá dự toán và đề xuất về thiết kế kỹ thuật, tiến độ thi công và tiến độ đấu thầu.

3. Giai đoạn đấu thầu: hỗ trợ Chủ đầu tư lựa chọn phương pháp lập kế hoạch đấu thầu, chuẩn bị đấu thầu, mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu trước khi trình đề xuất cho Khách hàng.

4. Giai đoạn thi công: hỗ trợ Chủ đầu tư xem xét, phê duyệt bản vẽ thi công và kiểm tra tiến độ của Nhà thầu, chuẩn bị hồ sơ cho các giấy phép cần thiết để hoàn thành công việc.

“Giám sát từ tâm - Nâng tầm chất lượng”