Project info

  • Khách hàng: Chú HỒ THANH
  • Địa chỉ:: 448A Lê Quang Định, Phường 11, Quận Bình Thạnh
  • Hạng mục: Xây mới
  • Year:2017