Project info

  • Khách hàng: Bùi Công Đông
  • Địa chỉ:: Khu dân cư ADC, P. Phú Thạnh, Quận Tân Phú
  • Hạng mục: Xây mới
  • Year:2016